ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
28 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 การรับสมัคร

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล

อายุ 3 ปีขึ้นไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม

*กรณีที่อายุไม่ถึงจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลในปีการศึกษาแรก และชำระค่าเล่าเรียนตามอัตราเต็มของโรงเรียน


 

เอกสารการสมัคร

-ใบสมัคร

-สำเนาสูติบัตรนักเรียน

-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

-สำเนาทะเบียนบ้านคุณพ่อ/ แม่


 

ดาวน์โหลดใบมอบตัว

ใบมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล อ.1-อ.3 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีขึ้นไป ในวันที่เข้าเรียน
  
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน

 
ดาวน์โหลดใบมอบตัว
 

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY