ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 การศึกษาที่บริสุทธิ์

“การศึกษาที่บริสุทธิ์”

 
โรงเรียนนำแนวความคิดเรื่อง “การศึกษาที่บริสุทธิ์” ของท่านพุทธทาสภิกขุ มาใช้เป็นแนวทางของโรงเรียนเพราะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาโดยตรง สมควรที่ผู้บริหารโรงเรียนทุกระดับการศึกษา จะนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้

“การช่วยกันทำให้ธรรมะแพร่หลาย ใน เวลาที่ประชาชนต้องการธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหานานาประการแห่งยุค นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและ อนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้าพเจ้าขอ อนุโมทนาในที่นี้ เนื่องในการศึกษาระดับที่สำคัญระดับหนึ่ง การ พยายามแก้ไขปัญหากัน ในแต่ด้านวัตถุ หรือการใช้อำนาจกำลัง แม้ทั้งทางตรงทางอ้อมนั้น ดูจะยังห่างไกลจากความสำเร็จ ความสามัคคีมีไม่ ได้ ความร่วมมือกันมีไม่ได้ ความรักใคร่ความกรุณากันมีไม่ได้หรือจะมีบ้างก็ตาม ชนิดตบตาหน้าไหว้หลังหลอกทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะขาดธรรมะ หรือศีลธรรมนั่นเอง ความมีธรรมะเท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาโดย แท้จริงได้ ทำให้มีเมตตากรุณาและสามัคคี จงรักภักดีต่อกันและกันได้

การศึกษาที่จะช่วยมนุษย์ได้แท้จริงนั้นไม่ใช่การเรียนหนังสือหรือวิชาชีพ แต่ต้องเป็นการเรียนธรรมะเพื่อ ปฏิบัติตนให้มีศีลธรรม  ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ความฉลาดและร่ำรวยที่ได้มา จากการเล่าเรียนนั้น จะกลายเป็นสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ทำตนเอง ให้ตกจมอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสคือตกอบายทั้งเป็นนั่นเอง แล้วยังพลอย ทำเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อน เพราะความเป็นอันธพาลของตนในลักษณะ เช่นนั้นด้วย  การศึกษาที่แท้จริง ย่อมส่งเสริมศีลธรรมทุกขั้นตอนแห่ง วิวัฒนาการของมนุษย์ การศึกษาที่บริสุทธิ์นั้นต้องศึกษาเพื่อช่วยทั้งตัวเอง และผู้อื่นทั้งโลกด้วย ยิ่งเพื่อผู้อื่นมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น บัดนี้ เรามีแต่การศึกษาชนิดทำลายตนเอง โดยไม่รู้สึก ตัวไปเสียทั้งนั้น แล้วจะเป็นไปเพื่อการช่วยผู้อื่นอย่างไร จะมีความรู้สึกคิดนึกที่ไหนมาช่วยผู้อื่น  โลกจึงมีแต่การเอาเปรียบ และเบียดเบียนกันอย่างหนาแน่น 

การศึกษาที่แท้จริงต้องทำให้เรารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันทั้งโลก เพื่อทุกคน เป็นคนๆเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีปณิธานว่าเรามีการศึกษาเพื่อกระทำโลก ให้งดงาม มิใช่เพื่อทำเราให้ร่ำรวยด้วยเรื่อง กิน- กาม-เกียรติ แล้วแข่ง ขันกันจนโลกวินาศไปเพราะการกระทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการศึกษาชนิดที่มุ่งช่วยมนุษย์เป็นส่วนรวม ยิ่งกว่าช่วยตัวเองอันเป็นการศึกษาที่บริสุทธิ์ มีไว้สำหรับมนุษย์โดยแท้จริง”

14 พฤษภาคม 2521.
โมกขพลาราม ไชยา.พุทธทาสภิกขุ 

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY