ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
28 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
กิจกรรมดนตรี พื้นฐานดนตรี คีย์บอร์ด เปียโน ตามระดับชั้น
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศผู้ใช้ภาษา
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมเทควันโด ฝึกการมีระเบียบวินัยและรู้จักการควบคุมร่างกาย โดยทีมผู้ฝึกสอนจากเทควันโด วัน
กิจกรรมบัลเล่ต์และแจ๊สแดนซ์  พัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ จิตใจ มีสมาธิ โดยทีมคุณครูจากเฮ้าส์ออฟแดนซ์
กิจกรรมศิลปะ ฝึกวิธีคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
กิจกรรมภาษาจีน เรียนภาษาอย่างสนุก ผ่านเพลงและเกมส์ ตามระดับชั้น
กิจกรรมการทำอาหาร ฝึกทำอาหารเมนูง่ายๆได้
การอ่านภาษาอังกฤษ ฝึกพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง อ่านหนังสือนิทานง่ายๆได้
 


โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY