ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
28 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 ปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
ปณิธาน ๓ ประการ พุทธทาสภิกขุ
การศึกษาที่บริสุทธิ์

เด็กปฐมวัยกับธรรมะ
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมะแบบโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
เราสอนธรรมะเด็กอย่างไร
 
นวัตกรรมโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
หัวข้อธรรมในคำกลอน พุทธทาสภิกขุ
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหัวใจที่เพียงพอ
 
โครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา
 
 

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY