ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
28 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 สัตย์สงวนเนอซเซอรี่
 

 


 
 

 
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
สัตย์สงวนเนอซเซอรี่

โรงเรียนฝึกพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยผู้ปกครองต้องร่วมมือกับทางโรงเรียน
ผู้ปกครองเป็นผู้มีความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูก  โดยเฉพาะในวัยอนุบาล
ซึ่งเป็นวัยทองของชีวิต มีความสำคัญ 3 ประการ คือ


1.เป็นวัยที่สามารถปลูกฝังคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นรากฐานของชีวิต

2.เป็นวัยที่เด็กมีศักยภาพสูงในการปูพื้นฐานความสามารถในทุกๆด้าน

3.เป็นวัยที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความเอาใจใส่ของพ่อแม่มากที่สุด
การพัฒนาเด็กจะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
 


  

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY